Ludzie w firmie Terberg

Ludzie w firmie Terberg

Praca i nauka w firmie Terberg

Terberg to międzynarodowa firma, która osiągnęła sukces. Działamy w kilku branżach i pragniemy nadal się rozwijać, zarówno w Holandii, jak i na świecie, aby zagwarantować naszemu rodzinnemu przedsięwzięciu przyszłość równie dobrą, jak jej przeszłość. Działamy głównie na rynkach niszowych, jako że tam właśnie możemy naszym zdaniem zrobić najwięcej.

Zdajemy sobie bardzo dobrze sprawę z tego, że konkurencję możemy stale wyprzedzać tylko dzięki motywacji i umiejętnościom naszych pracowników. Wkładamy zatem wiele wysiłku w znajdowanie odpowiednich ludzi. Ważne jest dla nas, aby nasi pracownicy nabierali doświadczenia i poszerzali specjalistyczną wiedzę. Dlatego też zapewniamy szkolenia praktyczne w firmie i umożliwiamy naszym ludziom udział w kursach organizowanych na zewnątrz. Przy tak szybkim rozwoju branży bardzo ważne jest dla nas, by wszyscy byli na bieżąco z nowościami. Osobom bardzo zmotywowanym i pragnącym dalej się rozwijać Terberg oferuje wiele możliwości – takich, które można sobie stworzyć samemu.

Ponieważ działamy na rynkach międzynarodowych, niektórzy nasi pracownicy mają szansę popracować w innym kraju przez krótszy lub dłuższy czas. Doświadczonych pracowników często wysyłamy do naszych jednostek zależnych na świecie, takich jak fabryka w Malezji. Ponadto dzięki naszym międzynarodowym klientom i współpracy z jednostkami zależnymi na całym świecie nasi pracownicy mają okazję przyjrzeć się prowadzeniu działalności na niwie międzynarodowej.

Firma Terberg działa w czterech kluczowych branżach (pojazdy specjalne, systemy zbiórki odpadów, modyfikacja pojazdów i leasing pojazdów) i ma w strukturze wiele grup biznesowych. Dzięki temu praca w firmie Terberg otwiera interesujące perspektywy zawodowe – pracownicy mają możliwość przenosić się do innych grup bądź branż i dalej się rozwijać.

Nasza misja

„Firma Terberg ma na celu bycie szanowanym, ukierunkowanym na klienta producentem dostarczającym wykonane na zamówienie pojazdy najwyższej jakości, spełniające najwyższe standardy.

Pragniemy wypełniać naszą misję poprzez stałe inwestycje w rozwiązania technologiczne, usprawnianie procesów produkcyjnych i optymalizację sieci dystrybutorów.

Oznacza to, że wraz ze wszystkimi pracownikami dążymy do kształtowania organizacji z pasją tworzącej swoje produkty”.

Podstawowe wartości

Nasze podstawowe wartości to duch przedsiębiorczości, ukierunkowanie na innowacyjność i zmianę, przyjazny stosunek do klienta, elastyczność, uczciwość i jakość.

Dzięki tym wartościom mogliśmy się rozwinąć; są one głęboko zakorzenione w naszej organizacji. To niejako część naszego kodu genetycznego. Ten właśnie kod wytycza nam drogę w pracy. Nie ma tu miejsca na ustępstwa. Wartości te muszą również stanowić podstawę dla sposobu wykonywania pracy oraz codziennych zachowań naszych pracowników.

Jesteśmy przekonani, że wyznawane przez nas podstawowe wartości były fundamentem naszego sukcesu, naszej kultury i naszych działań.